Archiv autora: admin

Dodatek k Provoznímu řádu NMS Kroměříž

Regulace návštěv pacientů od 25.5.2020

 • z důvodů pandemie COVID-19 jsou návštěvy pacientů v nemocnicích regulovány podle
  nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2020
 • návštěvní doba v NMS Kroměříž je stanovena každý den od 13:00 do 16:00 hodin
 • 1 nemocného mohou navštívit v jeden den pouze 2 zdravé dospělé osoby
 • návštěvy dětí či mladistvých jsou povoleny pouze s povolením primáře či ošetřujícího lékaře
 • 1 návštěva nesmí přesahovat dobu 60 minut
 • navštěvující osoba je povinna dodržovat předepsaná protiepidemická opatření:
  • po celou dobu návštěvy musí mít nasazenu roušku na obličeji
  • při vstupu do prostor nemocnice je povinna provést desinfekci rukou, stejně tak při
   opuštění nemocnice
  • při vstupu do nemocnice je povinna nechat si změřit teplotu bezkontaktním
   teploměrem (zajistí pracovník NMS v recepci nemocnice)
  • po dobu návštěvy je povinna respektovat pokyny personálu nemocnice
  • před zahájením návštěvy je povinna vyplnit dotazník sloužící pro eventuelní
   epidemiologické šetření (zajistí pověřený pracovník NMS v recepci nemocnice)
  • po celou dobu pobytu v prostorách NMS musí respektovat dodržování bezpečné
   vzdálenosti od dalších osob minimálně 2 metry ( neplatí pro osoby blízké a žijící ve
   společné domácnosti)
  • tato opatření platí ve všech prostorách NMS včetně vestibulu a zahrady
 •  osobám, kterým bude opakovaně naměřena teplota >37,0 st C či vykazujícím příznaky
  respiračního onemocnění nebude návštěva povolena
 • v závažných případech může proběhnout návštěva i v jiném čase, ale pouze s povolením
  ředitele nemocnice či ošetřujícího lékaře příslušného oddělení
 • tento dodatek je platný do odvolání ředitelem, to je po dobu trvání pandemie COVID-19

V Kroměříži dne 21.5.2020

MUDr. Antonín Bařinka
ředitel NMS Kroměříž

!!! UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PACIENTY NMS !!!

Ve všech prostorách nemocnice včetně pokojů pacientů, společných prostor i zahrady je nutno
dodržovat předepsaná epidemiologická opatření:

 • povinnost nosit roušku na obličeji
 • zachovávat minimální vzdálenost 2 m od dalších osob (neplatí pro osoby blízké a žijící ve
  společné domácnosti)
 • při vstupu do nemocnice podstoupit změření tělesné teploty a provést dezinfekci rukou jak při vstupu do nemocnice tak při opuštění nemocnice

!!! UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PACIENTY NMS !!!

Garance kvality

Česká společnost pro léčbu rány udělila Nemocnici Milosrdných sester
v Kroměříži certifikát „Garanci kvality komplexní péče o klienty
s chronickými a komplikovanými ránami“.
Platnost certifikátu je od 1. 11. 2018 do 1. 11. 2020.

Světový den Downova syndromu

Na den 21. 3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Toto datum není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21. Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 21. chromozomu.

Symbolem pro podporu tohoto dne jsou barevné ponožky. Ty totiž svým tvarem připomínají tvar chromozomů.

I my jsme tento den aktivně podpořily…

Poskytnutí dotace.

Město Kroměříž poskytlo v roce 2018 Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži dotaci ve výši 
49 997 Kč. Za tuto částku byly nakoupeny 4 ks antidekubitních matrací Alpha Active 3.

Uvedené zdravotnické pomůcky slouží k prevenci  proleženin imobilních pacientů umístěných v našem zdravotnickém zařízení.

Kontrola KHS Zlín

Na základě pokynu hlavního hygienika ČR byla v našem zdravotnickém zařízení provedena kontrola v provozovnách stravovacích služeb s cílem monitorování úrovně poskytovaných pokrmů se zaměřením na pestrost nabídky, způsob sestavovaní jídelníčku, rozsah používaných surovin a jejich původ, výživovou hodnotu a jejich vhodnost pro danou skupinu populace včetně odběrů vzorků celodenní stravy po dobu 7 dnů. Celková zpráva má 10 stran.

Závěr zprávy: Úroveň poskytovaných stravovacích služeb pacientům ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži je na velmi vysoké úrovni, jak z hlediska pestrosti stravy, tak i v celkovém plnění energetické hodnoty (10361kJ) – příjem hlavních živin je až nadstandardní.

Garance kvality

Česká společnost pro léčbu rány udělila Nemocnici Milosrdných sester
v Kroměříži certifikát „Garanci kvality komplexní péče o klienty
s chronickými a komplikovanými ránami“.
Platnost certifikátu je od 7. 6. 2016 do 7. 6. 2018.

1

Garance kvality

Česká společnost pro léčbu rány udělila Nemocnici Milosrdných sester
v Kroměříži certifikát „Garanci kvality komplexní péče o klienty
s chronickými a komplikovanými ránami“.
Platnost certifikátu je od 12. 3. 2014 do 12. 3. 2016.

Garance kvality