je nově vzniklé pracoviště, které zajišťuje optimalizaci farmakoterapie klinických oddělení na základě systematického komplexního hodnocení medikace s ohledem zejména na konraindikace, nežádoucí účinky, lékové interakce, dávkování léků při změněné funkci ledvin i jater a zbytná či chybějící léčiva.  Zajišťuje hodnocení medikace také konziliární formou na vyžádání ošetřujícího lékaře. Spolupracuje na lékové politice nemocnice a optimalizaci farmakoterapeutických postupů lůžkových oddělení. Dále na postgraduálním specializačním vzdělávání. Klinickofarmaceutická péče je realizována v souladu se zákonem o zdravotních službách a dle metodiky České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.