Amb. INFEKČNÍ

Ambulance INFEKČNÍ


Popis ambulance

Infekční ambulance se zabývá vyšetřováním a léčbou přenosných nemocí. Jsou zde dispenzarizovaní také nemocní s chronickými infekčními chorobami nebo po prodělání závažných infekčních nemocí.

Ambulance je umístěna v přízemním podlaží NMS.

V infekční ambulanci pracuje MUDr. Antonín Bařinka spolu se zdravotní sestrou.


Objednávání pacientů Pacienti jsou do ordinace odesíláni::

  • praktickými lékaři pro děti a dorost
  • praktickými lékaři pro dospělé
  • lékaři specialisty jiných medicínských oborů

K vyšetření je nutné s sebou přinést doporučení (tzv. žádanka typu „K“), výpis z karty obvodního lékaře (popř. celá karta) a kartičku pojištěnce.

Do ambulance se objednávejte denně mezi 10.30 a 14.30 na telefonním čísle: 573 353 165.

Akutní vyšetření (mimo objednání) pro neodkladný stav domlouvá odesílající lékař s prim. MUDr. Antonínem Bařinkou osobně (na stejném telefonním čísle).


Ordinační hodiny

Na základě objednání (viz objednávání pacientů)

Pondělí 11:00 až 12:30
Úterý 11:00 až 12:30
Středa
Čtvrtek 11:00 až 12:30
Pátek 11:00 až 12:30


Smluvní zdravotní pojišťovny

NMS má smlouvu na činnost infekční ambulance s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová zdravotní pojišťovna

211 – Zdravotní pojišťovna MV ČR

213 – Revírní bratrská pokladna


Ceník úkonů placených pacientem

Následující ceník se týká pouze pacientů, s jejichž pojišťovnou nemáme uzavřenou smlouvu

Pořadí Název výkonu Cena v Kč
1 Komplexní vyšetření 478,00
2 Sedimentace FW 15,00
3 Odběr krve ze žíly 25,00
4 Odběr jiného biologického materiálu 50,00
5 Laboratorní rozbor krve a biologického materiálu dle ceníku příslušné laboratoře  

Platnost od června 2013

prim. MUDr. Antonín Bařinka
ředitel NMS Kroměříž