Amb. INFEKČNÍ

Ambulance INFEKČNÍ
Popis ambulance Infekční ambulance se zabývá vyšetřováním a léčbou přenosných nemocí. Jsou zde dispenzarizovaní také nemocní s chronickými infekčními chorobami nebo po prodělání závažných infekčních nemocí. Ambulance je umístěna v přízemním podlaží NMS. V infekční ambulanci pracuje MUDr. Antonín Bařinka spolu se zdravotní sestrou.
Objednávání pacientů Pacienti jsou do ordinace odesíláni::
  • praktickými lékaři pro děti a dorost
  • praktickými lékaři pro dospělé
  • lékaři specialisty jiných medicínských oborů
K vyšetření je nutné s sebou přinést doporučení (tzv. žádanka typu „K“), výpis z karty obvodního lékaře (popř. celá karta) a kartičku pojištěnce. Do ambulance se objednávejte denně mezi 10.30 a 14.30 na telefonním čísle: 573 340 504. Akutní vyšetření (mimo objednání) pro neodkladný stav domlouvá odesílající lékař s prim. MUDr. Antonínem Bařinkou osobně (na stejném telefonním čísle).
Ordinační hodiny Na základě objednání (viz objednávání pacientů)
Pondělí 11:00 až 12:30
Úterý 11:00 až 12:30
Středa
Čtvrtek 11:00 až 12:30
Pátek 11:00 až 12:30

Smluvní zdravotní pojišťovny NMS má smlouvu na činnost infekční ambulance s těmito zdravotními pojišťovnami: 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 – Oborová zdravotní pojišťovna 211 – Zdravotní pojišťovna MV ČR 213 – Revírní bratrská pokladna
Ceník úkonů placených pacientem Následující ceník se týká pouze pacientů, s jejichž pojišťovnou nemáme uzavřenou smlouvu
Přadí Název výkonu Cena v Kč
1 Komplexní vyšetření 478,00
2 Sedimentace FW 15,00
3 Odběr krve ze žíly 25,00
4 Odběr jiného biologického materiálu 50,00
5 Laboratorní rozbor krve a biologického materiálu dle ceníku příslušné laboratoře
Platnost od června 2013

prim. MUDr. Antonín Bařinka ředitel NMS Kroměříž