Úvodní stránka

Nemocnice Milosrdných sester (dále jen NMS) je nestátní zdravotnické zařízení následné péče.

Aktuální informace naleznete zde.

Jeho zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul se sídlem v Kroměříži. Ředitele organizace jmenuje statutární zástupce zřizovatele, kterým je sestra provinční představená.

Ve své činnosti je ředitel vázán obecně závaznými právními předpisy.  Jeho poradním orgánem je rada ředitele, kterou tvoří ředitel, vrchní sestra a správce NMS.

NMS byla zaregistrována u Okresního úřadu v Kroměříži 24. 5. 1993

nms05

Důležité informace:

Návštěvní hodiny:  od 12.6.2021
všední den – po, út, st, čt, pá
sobota, neděle a svátky:
Od 17.10. 2021 ZÁKAZ NÁVŠTĚV!!!
BALÍČKY PRO PACIENTY MOŽNO PONECHAT VE VSTUPNÍ ČÁSTI NEMOCNICE
Po-Pá 13:00->16:30

So-Ná 13:00->16:00

 

Telefon vrátnice +420 573 353 111
Adresa nemocnice Malý Val 1553, 767 01 Kroměříž

O nemocnici

Nemocnice leží v klidné části středu města Kroměříže uprostřed ulice Malý Val. K nemocnici je možno přijet vlastním autem. Autobus MHD zastavuje na nedalekém Milíčově náměstí.

budova_z_ulice

Příjezd k nemocnici

Stará a nová budova nemocnice je propojena spojovací chodbou a tvoří jeden celek. Kaple, přístupná veřejnosti a pacientům, je umístěna ve staré budově.

Provoz NMS se organizačně dělí na ředitelství, léčebná lůžková oddělení a hospodářsko-technickou správu.

Je zajištěn zaměstnanci v následné struktuře:

Počet lékařů: 5
Počet VŠ nelékařů 15
Počet klinických farmaceutů 1
Počet všeobecných sester 32
Počet fyzioterapeutů 4
Počet zdravotně sociálních pracovníků 1
Počet pastoračních asistentů 0,75
Počet nutričních terapeutů 0,3
Počet všeobecných ošetřovatelů 12,5
Počet sanitářů 2
Počet dělnic ve zdravotnictví 9
Počet zaměstnanců HTS 19

Činnost

Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži (bývalá LDN Kroměříž) je lůžkové zdravotnické zařízení, které poskytuje následnou péči s využitím komplexní léčby režimové, dietetické a medikamentózní spojené s rehabilitační péčí, přičemž je kladen zvýšený důraz na odbornou ošetřovatelskou péči. Převážně jsou hospitalizováni geriatričtí pacienti.

Součástí péče o pacienta je holistický přístup, který chápe čtyři dimenze člověka. Fyzické, psychické, sociální a duchovní. Tyto dimenze je nutno integrovat do ošetřovatelské praxe. Zdravotnické zařízení prostřednictvím pastoračního asistenta (nebo přivolaného duchovního) nabízí pacientovi také možnost podpory v duchovní oblasti.

Rozsah a úroveň poskytované zdravotní péče jsou dány stupněm postižení zdravotního stavu pacienta a objemem finančních zdrojů dostupných na úhradu zdravotní péče. Nemocnice má vlastní kuchyň a dopravní službu.

V celém areálu nemocnice je 105 lůžek. V nové budově jsou tři oddělení, na každém je umístěno 21 pacientů. Ve staré budově jsou dvě oddělení, na jednom je 22 a na druhém 20 lůžek. Každé oddělení může pacientovi nabídnout jeden nadstandardní jednolůžkový pokoj, vybavený sociálním zařízením, televizí a telefonem.

Od 1. ledna 2008 byla v přízemí nemocnice vybudována infekční ambulance. Ordinace, pracoviště lékaře, je zaregistrována jako ordinace přenosných nemocí.

Nemocnice poskytuje také tyto služby:

  • kaple, kde se konají pravidelné bohoslužby s možností poslechu prostřednictvím nemocničního dorozumívací systému
  • možná klinická pastorační péče dle přání pacienta s ohledem na rozdílnost vyznání
  • nápojový automat v přízemí
  • automat na hygienické potřeby a sladkosti u 4. oodělení
  • pedikúra suchá
  • holička/kadeřnice

Poskytovaná zdravotní péče je plně hrazena uvedenými zdravotními pojišťovnami:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna MV ČR
213 – Revírní bratrská pokladna

Zdravotnické zařízení je určeno pro spádovou oblast okresu Kroměříž, po domluvě s ředitelem NMS nebo provinční představenou může být přijat pacient i z jiné oblasti ČR.