Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži je soukromé lůžkové zdravotnické zařízení, které poskytuje následnou péči s využitím komplexní léčby režimové, dietetické a medikamentózní spojené s rehabilitační péčí, přičemž je kladen zvýšený důraz na odbornou ošetřovatelskou péči.

Převážně jsou hospitalizováni geriatričtí pacienti.

V celém areálu nemocnice je 105 lůžek. Na každém oddělení je umístěno 22 pacientů.

Paliativní oddělení má 17+1 lůžek

Všechny pokoje jsou vybaveny televizorem (za poplatek).

Každé oddělení může pacientovi nabídnout jeden nadstandardní jednolůžkový pokoj vybavený vlastním sociálním zařízením a televizí.

Součástí péče o pacienta je holistický přístup, který chápe čtyři dimenze člověka. Fyzické, psychické, sociální a duchovní. Tyto dimenze je nutno integrovat do ošetřovatelské praxe.

Zdravotnické zařízení prostřednictvím nemocničního kaplana (nebo přivolaného duchovního) nabízí pacientovi také možnost podpory v duchovní oblasti.

Rozsah a úroveň poskytované zdravotní péče jsou dány stupněm postižení zdravotního stavu pacienta a objemem finančních zdrojů dostupných na úhradu zdravotní péče.

Infekční ambulance v přízemí nemocnice je zaregistrována také jako ordinace přenosných nemocí.