Nemocnice Milosrdných sester

Pojďte se s námi modlit na úmysly a potřeby nemocnice – jeden desátek denně
v duchovním společenství sester vincentek, zaměstnanců a příznivců nemocnice.

Bližší informace s. Damiána