Paliativní oddělení

od 1. 6. 2020 otevřeno – 17 lůžek

 

Příjem žádostí:

Zdravotně–sociální pracovnice:  
Hana Darebníková – tel. 573 353 160

žádosti o  přijetí viz  www.nemomil.cz/hospitace

Paliativní lůžkové oddělení Nemocnice Milosrdných sester poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům v pokročilém a konečném stádiu nevyléčitelných onemocnění  včetně komplexní ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení.

Jde zejména o tyto choroby:

 • nádorová onemocnění
 • konečná stádia chronických orgánových selhání (srdečních, plicních, jaterních, ledvinných)
 • neurodegenerativní onemocnění:
  • Roztroušená skleróza
  • Parkinsonova nemoc
  • Amyotrofická laterální skleróza
  • demence
 • polymorbidní „křehcí“ geriatričtí pacienti

Základním posláním je péče o těžce nemocné a umírající, jejich doprovázení a podpora doprovázejícím. Návštěvníkům a doprovázejícím může zařízení poskytnout prostor pro doprovázení, ubytování a stravu.

Platba za pokoj pro doprovázející (WC, sprcha, kuchyňka) 100Kč/den
Cena za jídlo pro doprovázející za snídaní 30,- Kč, oběd 76,- Kč, večeři 50,- Kč
Mikrovlnná trouba a varná konvice jsou Vám k dispozici na chodbě.
Před vstupem na oddělení je automat na potraviny a drogistické zboží.
Denně možnost nákupu novin a časopisů.

Platba za jednolůžkový nadstandard (WC, sprchou, TV, lednice)   –130,- Kč/den.
Platba za jednolůžkový, dvoulůžkové pokoje bez WC a sprchy      – 0,- Kč/den.
(5x jednolůžkový pokoj, 6 x dvoulůžkový pokoj).

Ošetřující lékař:                             
MUDr. Andrea Konopáčová – tel. 573 353 144

Staniční sestra:  
Mgr. Barbora Kuchtíčková – tel. 573 353 146


Nadační fond AVAST projekt Spolu až do konce, 3. ročník programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR, zvláště na rozvoj paliativní péče v nemocnicích

         awast 2              avast

Cíl projektu: – vytvoření multidisciplinárního paliativního týmu v Nemocnice Milosrdných sester (lékaři, všeobecné sestry, praktické sestry, ošetřovatelky, zdravotně-sociální pracovník, nemocniční kaplan, logoped)

Termín projektu:  2018, 2016 – 2017

Nadační příspěvěk:
– v roce 2018 nadační příspěvek ve výši 300 tisíc Kč

– v letech 2016-2017 nadační příspěvek ve výši 450 tisíc Kč

Vzdělávací akce v roce 2018:
duben: – seminář s PhDr. Robertem Hunešem – 32 účastníků, pořadatel NMS
konference na téma „Rozvoj paliativní péče v nemocnicích“ – 5 účastníků, Praha
květen: zahraniční exkurze na Paliativním oddělením dvou nemocnic Das Ordensklinikum
Linz der Barmherzigen Schwestern und Elisabethinen – 45 účastníků

květen až červen: – 3-denní kurzELNEC na klíč“ – 26 účastníků, pořadatel NMS

Vzdělávací akce v roce 2017:
březen: – akreditovaný vzdělávací kurzZáklady paliativní péče“ – 22 účastníků, pořadatel
NMS
            – akreditovaný 3-denní „Základní kurz  Bazální stimulace“ – 15 účastníků, pořadatel NMS
– duben: – akreditovaná konference na téma „Nemocniční paliativní péče“ – 6 účastníků, Praha
– certifikovaný 3-denní kurz 1. modul „Specifická ošetřovatelská péče v paliativní
péči“ – 3 účastnice, pořadatel NCO NZO Brno
květen: – akreditovaný seminář na téma „Léčba bolesti u paliativních pacientů“ , přednášející
MUDr. Eva Hegmonová – 30 účastníků, pořadatel NMS
červen: – certifikovaný 2-denní kurz 2. modul „Specifická ošetřovatelská péče v paliativní
péči“ – 3 účastnice, pořadatel NCO NZO Brno
              – exkurze dvou hospiců: Hospic CITADELA, Valašské Meziříčí a Hospic Frýdek-Místek,
p.o. – 50 účastníků
– září: – 2-denní konference na téma „IX. Celostátní konference paliativní medicíny“ –
2 účastnice, Brno
– říjen: – konference na téma „Odborná konference paliativní a hospicové péče“ – 1 účastnice,
Staré Město
konference na téma „Role duchovní péče o umírající v 21. století“ – 2 účastnice, Praha
– 4-denní kurz ELNEC – 2 účastnice, Rajhrad
seminář na téma „Paliativní péče“ přednášející MUDr. Ondřej Sláma – 9 účastníků,
pořadatel NMS
– specializační kurzPaliativní péče pro lékaře“ – 1 účastnice, Praha
– veřejná konference na téma „Paliativní péče“ – 75 účastníků, pořadatel NMS
– 2-denní Gerontologický kongres, přednáška na téma „Problematika paliativní péče v LDN“ – aktivní účast MUDr. Andrey Konopáčové, Hradec Králové
listopad: – akreditovaný 2-denní „Nástavbový kurz Bazální stimulace“ – 3 účastnice,
Olomouc
průběžně během roku: – 3-denní stáže v Hospici na Svatém Kopečku a Hospici Frýdek-

Místek, p.o. – 8 účastníků

 Vzdělávací akce v roce 2016:
září: – regionální konference na téma pomoc a podpora seniorů a lidí v závěru života
s názvem „Společnou cestou“ – 4 účastnice, Valašské Meziříčí
říjen: – seminář na téma „Žít svůj život“ – 2 účastnice, Brno
– X. Interaktivní kongres hojení ran na téma „Léčba ran onkologicky nemocných“ –
10 účastníků, Brno
– specializační vzdělávání v interních oborech, 5-denní odborný modul 3 „Specializovaná ošetřovatelská péče v onkologii a paliativní péči“ – 1 účastnice, Brno
prosinec: – 3-denní kurz na téma „Management symptomů pokročilého onemocnění“ –

3 účastnice, Brno

Pravidelné podpůrné akce v NMS v letech 2017-2018:
– 1× měsíčně 2 hodiny skupinové supervize pro paliativní tým NMS (dvě skupiny)
individuální supervize dle potřeby

– 1× měsíčně 2-hodinová přednáška psychologa

Odborná literatura v NMS s paliativní tématikou:
1
Klinická onkologie pro sestry
Vorlíček J. a kol.
GRADA Publishing, a.s.
Praha
2012
2
Sestra a pacient v paliativní péči
Marková M.
GRADA Publishing, a.s.
Praha
2010
3
Slon v pokoji, O smrti a zármutku pro dospívající
Grollman E. A.
Cesta domů
Praha
2016
4
Truchlení, Fáze a šance psychického procesu
Kast V.
Portál
Praha
2015
5
O smrti a umírání, Co by se lidé měli naučit od umírajících
Kübler-Ross E.
Portál
Praha
2015
6
Nežijeme věčně, Medicína a poslední věci člověka
Gawande A.
Dokořán
Praha
2016
7
Paliativní medicína pro praxi
Sláma O. a kol.
Galén
Praha
2007, 2011
8
O štěstí v umírání
Paul J.
Barrister & Principal
Brno
2011
9
Sociální práce v hospici a paliativní péče
Student J. Ch. a kol.
H & H
Praha
2006
10
Manuál paliativní péče o umírající pacienty, Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě
Kalvach Z.
Cesta domů
Praha
2010
11
Paliativní péče a komunikace
Theová A. M.
Společnost pro odb. lit.
Brno
2007
12
Čeho před smrtí nejvíce litujeme
Ware B.
Portál
Praha
2012
13
Hospic do kapsy, Příručka pro domácí paliativní týmy
Marková A. a kol.
Cesta domů
 
2015
14
Umění rozhovoru o konci života
Volandes A. E.
Cesta domů
Praha
2015
15
Jak s dětmi mluvit o smrti
Goldman L.
Portál
Praha
2015
16
Psychosociální aspekty paliativní péči
Kupka M.
GRADA Publishing, a.s.
Praha
2014
17
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních, Potřeby, hodnocení, kvalita života
Bužgová R.
GRADA Publishing, a.s.
Praha
2015
18
Perinatální paliativní péče
Ratislavová K.
GRADA Publishing, a.s.
Praha
2016
19
Geriatrická onkologie
Kubešová H. M. a kol.
Medical services
Praha
2015
20
Paliativní péče, Pro sestry všech oborů
O´Connor Margaret, Aranda Sanchia
GRADA Publishing, a.s.
Praha
2005
21
Geriatrická paliativní péče
Kabelka L.
Mladá fronta a.s.
Praha
2017
22
Přežít svou smrt
Kübler-Ross E.
Dialog
Liberec
2013
23
Lekce života, O tajemství lidského bytí
Kübler-Ross E., Kessler D.
Jota, s.r.o.
Brno
2013
24
Onkologie, minimum pro praxi
Tomášek J. a kol.
Axonite CZ
Praha
2015
25
Když Dinosaurům někdo umře
Brown K. L, Brown M.
Cesta domů
Praha
2014
26
Světlo na konci tunelu
Kübler-Ross E.
Jota, s.r.o.
Brno
2012
27
Hospic, Příběh naplněné naděje
Sieberová J.
Triton
Praha
2016
28
Průvodce smrtelníka
Nezbeda O.
Paseka
Praha
2016
29
O smrti a umírání, Co by se lidé měli naučit od umírajících
Kübler-Ross E.
Portál
Praha
2015