od 1. 6. 2020 otevřeno – 16 lůžek

 

Příjem žádostí:

Zdravotně–sociální pracovnice:  
Hana Darebníková
tel.: 573 353 160

žádosti o  přijetí: hospitalizace viz odkaz v dolní části 

Paliativní lůžkové oddělení Nemocnice Milosrdných sester poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům v pokročilém a konečném stádiu nevyléčitelných onemocnění  včetně komplexní ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení.

Jde zejména o tyto choroby:

 • nádorová onemocnění
 • konečná stádia chronických orgánových selhání (srdečních, plicních, jaterních, ledvinných)
 • neurodegenerativní onemocnění:
  • Roztroušená skleróza
  • Parkinsonova nemoc
  • Amyotrofická laterální skleróza
  • demence
 • polymorbidní „křehcí“ geriatričtí pacienti

Základním posláním je péče o těžce nemocné a umírající, jejich doprovázení a podpora doprovázejícím. Návštěvníkům a doprovázejícím může zařízení poskytnout prostor pro doprovázení, ubytování a stravu.

 

Ošetřující lékař:                             
tel.: 573 353 144

Staniční sestra:  
tel.: 573 353 146