Dobrovolníci

Dobrovolníci v NMS
Nemocnice Milosrdných sester spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Spektrum v Kroměříži v rámci programu Dobrovolníci v nemocnici na základě smlouvy od roku 2002. Všichni dobrovolníci, kteří chtějí působit v NMS, absolvují školením v dobrovolnickém centru Spektrum a jsou pojištěni. Získávají tak oprávnění v NMS působit. Dobrovolníci se věnují sociální komunikaci s cílem navozování duševní pohody pacienta např. rozhovory, četbou, dopomocí při vyřizování osobní korespondence. Mohou pacienty doprovázet na procházkách po areálu NMS a k léčebným procedurám. Zprostředkovávají komunikaci mezi pacientem a vnějším světem rovněž mezi pracovníky zařízení. Dále smějí provádět jednoduché rehabilitační úkony podle pokynu ošetřujícího personálu (nácvik chůze, procvičování mentálních schopností, pomoc při pracovní terapii a aktivizaci). Dobrovolník může vykonávat i další speciální činnost související se sociální komunikací dle pokynů koordinátorky.

POČTY DOBROVOLNÍKŮ A HODIN V UPLYNULÝCH LETECH V NMS:

ROK Počet dobrovolníků Počet hodin
2002 4 14
2003 5 32
2004 4 43
2005 2 14
2006 5 38
2007 3 20
2008 1 4
2009 3 16
2010 0 0
2011 5 247
2012 6 85
2013 11 312
2014 7 360
2015 6 50
2016 2 26
2017 12 102
2018 2 8
2019 6 18
2020 4 13


ADRESY:
Kontaktní osoba: hlavní-vrchní sestra s. Damiána, Martina Tenčíková, damiana(@)nemomil.cz
Koordinátorka: zdravotně-sociální pracovnice pí Hana Darebníková, socialka(@)nemomil.cz

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, o.s. – Dobrovolnické centrum
Husovo náměstí 229
76701  Kroměříž
Tel. 573 333 333
E-mail: spektrum.km(@)volny.cz
www.spektrum-km.webnode.cz

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ NEZJIŠTNĚ VĚNUJÍ SVŮJ ČAS NAŠIM PACIENTŮM.