Dobrovolníci

Dobrovolníci v NMS
Nemocnice Milosrdných sester spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Spektrum v Kroměříži v rámci programu Dobrovolníci v nemocnici na základě smlouvy od roku 2002. Všichni dobrovolníci, kteří chtějí působit v NMS, absolvují školením v dobrovolnickém centru Spektrum a jsou pojištěni. Získávají tak oprávnění v NMS působit. Dobrovolníci se věnují sociální komunikaci s cílem navozování duševní pohody pacienta např. rozhovory, četbou, dopomocí při vyřizování osobní korespondence. Mohou pacienty doprovázet na procházkách po areálu NMS a k léčebným procedurám. Zprostředkovávají komunikaci mezi pacientem a vnějším světem rovněž mezi pracovníky zařízení. Dále smějí provádět jednoduché rehabilitační úkony podle pokynu ošetřujícího personálu (nácvik chůze, procvičování mentálních schopností, pomoc při pracovní terapii a aktivizaci). Dobrovolník může vykonávat i další speciální činnost související se sociální komunikací dle pokynů koordinátorky.

POČTY DOBROVOLNÍKŮ A HODIN V UPLYNULÝCH LETECH V NMS:

ROKPočet dobrovolníkůPočet hodin
2002414
2003532
2004443
2005214
2006538
2007320
200814
2009316
201000
20115247
2012685
201311312
20147360
2015650
2016226


ADRESY:
Kontaktní osoba: hlavní-vrchní sestra s. Damiána, Martina Tenčíková, damiana(@)nemomil.cz
Koordinátorka: zdravotně-sociální pracovnice pí Hana Darebníková, socialka(@)nemomil.cz

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, o.s. – Dobrovolnické centrum
Husovo náměstí 229
76701  Kroměříž
Tel. 573 333 333
E-mail: spektrum.km(@)volny.cz
www.spektrum-km.webnode.cz

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ NEZJIŠTNĚ VĚNUJÍ SVŮJ ČAS NAŠIM PACIENTŮM.