Regulace návštěv pacientů od 25.5.2020

 • z důvodů pandemie COVID-19 jsou návštěvy pacientů v nemocnicích regulovány podle
  nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2020
 • návštěvní doba v NMS Kroměříž je stanovena každý den od 13:00 do 16:00 hodin
 • 1 nemocného mohou navštívit v jeden den pouze 2 zdravé dospělé osoby
 • návštěvy dětí či mladistvých jsou povoleny pouze s povolením primáře či ošetřujícího lékaře
 • 1 návštěva nesmí přesahovat dobu 60 minut
 • navštěvující osoba je povinna dodržovat předepsaná protiepidemická opatření:
  • po celou dobu návštěvy musí mít nasazenu roušku na obličeji
  • při vstupu do prostor nemocnice je povinna provést desinfekci rukou, stejně tak při
   opuštění nemocnice
  • při vstupu do nemocnice je povinna nechat si změřit teplotu bezkontaktním
   teploměrem (zajistí pracovník NMS v recepci nemocnice)
  • po dobu návštěvy je povinna respektovat pokyny personálu nemocnice
  • před zahájením návštěvy je povinna vyplnit dotazník sloužící pro eventuelní
   epidemiologické šetření (zajistí pověřený pracovník NMS v recepci nemocnice)
  • po celou dobu pobytu v prostorách NMS musí respektovat dodržování bezpečné
   vzdálenosti od dalších osob minimálně 2 metry ( neplatí pro osoby blízké a žijící ve
   společné domácnosti)
  • tato opatření platí ve všech prostorách NMS včetně vestibulu a zahrady
 •  osobám, kterým bude opakovaně naměřena teplota >37,0 st C či vykazujícím příznaky
  respiračního onemocnění nebude návštěva povolena
 • v závažných případech může proběhnout návštěva i v jiném čase, ale pouze s povolením
  ředitele nemocnice či ošetřujícího lékaře příslušného oddělení
 • tento dodatek je platný do odvolání ředitelem, to je po dobu trvání pandemie COVID-19

V Kroměříži dne 21.5.2020

MUDr. Antonín Bařinka
ředitel NMS Kroměříž

!!! UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PACIENTY NMS !!!

Ve všech prostorách nemocnice včetně pokojů pacientů, společných prostor i zahrady je nutno
dodržovat předepsaná epidemiologická opatření:

 • povinnost nosit roušku na obličeji
 • zachovávat minimální vzdálenost 2 m od dalších osob (neplatí pro osoby blízké a žijící ve
  společné domácnosti)
 • při vstupu do nemocnice podstoupit změření tělesné teploty a provést dezinfekci rukou jak při vstupu do nemocnice tak při opuštění nemocnice

!!! UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PACIENTY NMS !!!