Nemocnice Milosrdných sester (dále NMS) se aktivně podílí na vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků. K výkonu odborné praxe v NMS je zapotřebí uzavření smlouvy o výkonu odborné praxe dané školské instituce s Nemocnicí Milosrdných sester.

Naše nemocnice již delší dobu aktivně spolupracuje při výkonu odborné praxe a má uzavřenou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Kroměříž (obor – zdravotnický asistent, kurz – ošetřovatel) a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (fakulta humanitních studií, studijní program ošetřovatelství – obor všeobecná sestra a studijní program zdravotně sociální péče – obor zdravotně sociální pracovník).

Žáci a studenti ostatních školských institucí musí nejprve požádat o výkon praxe v Nemocnici Milosrdných sester a následně se dostavit s platnou smlouvou o výkonu odborné praxe k oboustrannému podpisu. Tuto smlouvu vystavuje vždy daná školská instituce.

Ve školním roce 2014/2015 NMS spolupracovala se Střední zdravotnickou školou Kroměříž na realizaci 3 workshopů v rámci odborné praxe. Tyto workshopy si připravili zaměstnanci NMS a žáci se účastnili dvouhodinové prezentace odborných postupů s možností praktického nácviku. Jednalo se o tato témata – péče o PEG a nasogastrickou sondu, oš. dekubitů a ran a polohování viz fotografie níže.

Těšíme se na další spolupráci!