BALÍČKY PRO PACIENTY

BALÍČKY PRO PACIENTY

 budou na recepci přijímány

od  7-15 hodin  pondělí – pátek

od 13 – 15 hodin sobota, neděle a svátky  

V uvedený čas vložte balíčky do boxů za vstupními dveřmi.

Nezvoňte na oddělení, pracovníci z oddělení nemohou tyto balíčky přebírat.