BALÍČKY PRO PACIENTY

BALÍČKY PRO PACIENTY

 budou na recepci přijímány pouze v pracovní době

od 7-15 hodin, pondělí až pátek.

Nezvoňte na oddělení, pracovníci z oddělení nemohou tyto balíčky přebírat.