BALÍČKY PRO PACIENTY

7:00-16:30 pondělí – pátek

13:00 – 16:00 sobota, neděle a svátky  

V uvedený čas vložte balíčky do boxů za vstupními dveřmi dle čísla oddělení

Nezvoňte na oddělení, pracovníci z oddělení nemohou tyto balíčky přebírat.