Sdělení ve věci zprostředkování výplaty důchodů ve zdravotnickém zařízení.

S platností od 1. 6. 2020, na základě ustanovení Občanského zákoníku, iniciovala  Česká pošta, s.p. Dohodu s Nemocnicí Milosrdných sester o podmínkách zprostředkování výplaty důchodů.

 

Česká pošta dle Zákona vyplácí důchod zdravotnickému zařízení

NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI PACIENTA NA TISKOPISU VYDANÉM ČESKOU POŠTOU.

 

Tiskopis obdrží pacient nebo osoba blízká v účtárně nemocnice. Vyplněný tiskopis, za nemocnici podepsaný zaměstnancem účtárny, předá žadatel na hlavní poště.