Dětský den

Nemocnice Milosrdných sester pořádá dětský den na zahradě nemocnice ve středu 29. 6. 2022 od 14 – 17 hodin Na programu: Soutěže, prohlídka sanitky, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Soutěžíme i v dešti. Vstup zdarma.

Pracoviště klinického farmaceuta

je nově vzniklé pracoviště, které zajišťuje optimalizaci farmakoterapie klinických oddělení na základě systematického komplexního hodnocení medikace s ohledem zejména na konraindikace, nežádoucí účinky, lékové interakce, dávkování léků při změněné funkci ledvin i jater a zbytná či chybějící léčiva.  Zajišťuje hodnocení READ MORE

BALÍČKY PRO PACIENTY

BALÍČKY PRO PACIENTY 7:00-16:30 pondělí – pátek 13:00 – 16:00 sobota, neděle a svátky   V uvedený čas vložte balíčky do boxů za vstupními dveřmi dle čísla oddělení Nezvoňte na oddělení, pracovníci z oddělení nemohou tyto balíčky přebírat.

Garance kvality

Česká společnost pro léčbu rány udělila Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži certifikát „Garanci kvality komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami“. Platnost certifikátu je od 1. 11. 2018 do 1. 11. 2020.