Na níže uvedený kontakt můžete napsat, co se Vám pacientům, návštěvníkům u nás líbilo, co Vám chybí nebo s čím jste nebyli spokojeni. Za připomínky s Vaší adresou (ne elektronickou) předem děkujeme, anonymy bez přečtení skartujeme.

Pište prosím na adresu (korespondenční adresa):
Nemocnice Milosrdných sester
Malý Val 1553
767 01 Kroměříž

Fakturační adresa:
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul
středisko: Nemocnice Milosrdných sester
Malý Val 1553
767 01 Kroměříž
IČ:  00406481
DIČ: CZ 00406481
Provozní účet č.: 35-6800650287/0100
Depozitní účet č.:35-6800710227/0100

zkrácený název (v případě, že nelze použít oficiální název nemocnice):
Česká prov.Kongre. Milosrd.sester sv.Vincence de Paul, stř. NMS

Kontaktní telefon, e-mail:
Vrátnice +420 573 353 111
Sociální sestra +420 573 353 160, socialka(@)nemomil.cz
Veřejná elektronická adresa managementu nemocnice nemomil(@)nemomil.cz

 

Mapa:

nms_foto