Kontakt

Na níže uvedený kontakt můžete napsat, co se Vám pacientům, návštěvníkům u nás líbilo, co Vám chybí nebo s čím jste nebyli spokojeni. Za připomínky s Vaší adresou (ne elektronickou) předem děkujeme, anonymy bez přečtení skartujeme.

Pište prosím na adresu (korespondenční adresa):
Nemocnice Milosrdných sester
Malý Val 1553
767 01 Kroměříž

Fakturační adresa:
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul
středisko: Nemocnice Milosrdných sester
Malý Val 1553
767 01 Kroměříž
IČ:  00406481
DIČ: CZ 00406481
č. ú.: 35-6800650287/0100

Kontaktní telefon, e-mail, bankovní spojení:
Vrátnice+420 573 340 504, +420 573 340 518
Sociální sestra+420 573 338 324, socialka@nemomil.cz
Fax+420 573 338 324

Veřejná elektronická adresa managementu nemocnice e-mail:
nemomil@nemomil.cz

Mapa:

nms_foto