Zákaz návštěv

Vážení návštěvníci.

Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s šířením nákazy COVID 19 vyhlašuji

                                        Z Á K A Z   N Á V Š T Ě V !

Návštěvu lze povolit pouze ve výjimečných případech, viz nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR,

po předchozí domluvě s primářem či jeho zástupcem a to za určených podmínek.

Zákaz platí od 29. 9. 2020 včetně až do odvolání.

 

V Kroměříží 28. 9. 2020                            prim. MUDr. Atonín Bařinka

                                                                       ředitel NMS Kroměříž