Archiv autora: Vít Pělucha

Můžete volat přímo.

573 353 151 – MUDr Antonín Bařinka, ředite

573 353 164 – sr. Damiána, hlavní-vrchní sestra

573 353 160 – Hana Darebníková, Sociální sestra

573 353 165 – sr. Františka – Infekční ambulance

573 353 114 – 1. oddělení ošetřovna

573 353 124 – 2. oddělení ošetřovna

573 353 134 – 3. oddělení ošetřovna

573 353 144 – 4. oddělení ošetřovna

573 353 154 – 5. oddělení ošetřovna

 

BALÍČKY PRO PACIENTY

BALÍČKY PRO PACIENTY

 budou na recepci přijímány

od  7-15 hodin  pondělí – pátek

od 13 – 15 hodin sobota, neděle a svátky  

V uvedený čas vložte balíčky do boxů za vstupními dveřmi.

Nezvoňte na oddělení, pracovníci z oddělení nemohou tyto balíčky přebírat.

Zákaz návštěv

Vážení návštěvníci.

Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s šířením nákazy COVID 19 vyhlašuji

                                        Z Á K A Z   N Á V Š T Ě V !

Návštěvu lze povolit pouze ve výjimečných případech, viz nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR,

po předchozí domluvě s primářem či jeho zástupcem a to za určených podmínek.

Zákaz platí od 29. 9. 2020 včetně až do odvolání.

 

V Kroměříží 28. 9. 2020                            prim. MUDr. Atonín Bařinka

                                                                       ředitel NMS Kroměříž

 

Zprostředkování výplaty důchodů.

Sdělení ve věci zprostředkování výplaty důchodů ve zdravotnickém zařízení.

S platností od 1. 6. 2020, na základě ustanovení Občanského zákoníku, iniciovala  Česká pošta, s.p. Dohodu s Nemocnicí Milosrdných sester o podmínkách zprostředkování výplaty důchodů.

 

Česká pošta dle Zákona vyplácí důchod zdravotnickému zařízení

NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI PACIENTA NA TISKOPISU VYDANÉM ČESKOU POŠTOU.

 

Tiskopis obdrží pacient nebo osoba blízká v účtárně nemocnice. Vyplněný tiskopis, za nemocnici podepsaný zaměstnancem účtárny, předá žadatel na hlavní poště.

Poděkování.

Vážený pane řediteli. Před Velikonocemi jste nám telefonovali a zanedlouho jsme obdrželi „sýrovou pomlázku“ pro zaměstnance i pacienty naší nemocnice.

Vedení nemocnice si také touto formou dovoluje poděkovat a popřát, v tomto čase, hlavně zdraví a pokoj Vám i všem zaměstnancům Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži.

Poděkování

Vedení Nemocnice Milosrdných sester děkuje za ušití látkových ústenek:

Milosrdných sestrám svatého Vincence a paní Verunce 100 ks

Milosrdným sestrám svatého kříže zvláště s. Daniele 100 ks

Rodině Staňkové E+Š+E 35 ks

Svatebnímu salonu a agentuře Juliana 30 ks

MUDr. A. Skladané 30 ks

Marii Vlkové  30 ks

Holešovské farnosti  30 ks

Příbuzným paní Balajkové  30 ks

 

Za ušítí děkujeme Jarmile Čermákové a rodině Malenovské.

Mgr. E. Floriánové a spol.

Obci Kyselovice

Vietnamské komunitě za 200 ks roušek.

 

Dále vedení nemocnice děkuje jménem všech svých zaměstnanců a pacientů paní Mgr. Daniele Hebnarové místostarostce a  společnosti Kružík s.r.o. za dar 500ks jednorázových ústenek.

 

Rychlá akce

Kdo rychle dává, dvakrát dává.

 

V úterý 24. 3. 2020 zavolal do Nemocnice Milosrdných sester Mgr. Jaroslav Němec. „Dobrý den, Němec, je možno hovořit s panem  ředitelem nebo můžeme vyřídit spolu.“ „Co vím, na pana ředitele, infektologa, se sype jeden telefonát za druhým. Co by to bylo, pane starosto?“ „Chci se zeptat, jestli by jste měli zájem o textilní roušky, v nějakém množství je můžeme vaší nemocnici poskytnout. Také bychom, v souvislosti se situací, mohli pomoci i finančně, tak 30 000 Kč ve zrychleném režimu.“ „ Pane starosto, Vy snad máte intuici. Právě připojujeme pračku se sušičkou na tento typ roušek, ta nabídka od Vás, to úplně do sebe zapadlo.“ „Dobře, zítra bych je dovezl, tak se mějte pěkně.“ „Děkuji, moc děkuji, to bylo velmi sympatické, na slyšenou“.

Ve středu byly přivezeny roušky a v pátek podepsána smlouva o účelové dotaci mezi městem a Nemocnicí Milosrdných sester.

 

Se starostou hovořil a následně zapsal Vít Pělucha, správce NMS.