Archiv autora: Marian Halász

Návštěvy od 22.6. 2021 COVID 19

Návštěvní doba v NMS Kroměříž:

Po->Ne: 13:00 – 16:30

1,    z důvodů pandemie COVID-19 jsou návštěvy pacientů v nemocnicích regulovány podle nařízení Ministerstva zdravotnictví a následujících změn

2,    jednoho nemocného mohou navštívit v jeden den pouze 2 zdravé dospělé (nad 15 let) osoby na 60 minut / den ->

3,     vstup umožněn dle aktuálního nařízení ministerstva a ředitele nemocnice
 

Co Vás čeká při příchodu do nemocnice:

 • Přistupovat po jednom (rodina ve dvojici)
 • Dezinfekce rukou -> respirátor (ne rouška)-> test uznáváme pouze z nemocnice nebo od lékaře!
 • Změření teploty

Balíčky pro pacienty je stále možno nechat u vrátnice mimo návštěvní hodiny, tak jako doposud.

Z provozních důvodů neprovádíme v sobotu a neděli antigenní testy. Děkujeme za pochopení.

Dodatek k Provoznímu řádu NMS Kroměříž – Regulace návštěv pacientů od 22.6.2021

 • z důvodů pandemie COVID-19 jsou návštěvy pacientů v nemocnicích regulovány podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 5. 2021 a dále
 • návštěvní doba v NMS Kroměříž je stanovena každý den od 13:00 do 15:30 hodin ve všední den a od 13:00 do 16:00 v sobotu a neděli
 • 1 nemocného mohou navštívit v jeden den pouze 2 zdravé dospělé osoby
 • návštěvy dětí či mladistvých jsou povoleny pouze s povolením primáře či ošetřujícího lékaře
 • 1 návštěva  nesmí přesahovat dobu  60 minut
 • Na návštěvu je možno vpustit jedině osoby starší 15 let, které splňují tyto podmínky:
 • Doloží negativní RT-PCR nebo POC /tzv. antigenní/ test starý nejvýše 72 hodin/PCR 7 dní
 • Doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • Prokáže potvrzením o aplikaci alespoň 1 dávky očkování proti COVID-19, přičemž od aplikace této dávky musí uběhnout minimálně 22 dnů
 • Na místě se podrobí POC testu s negativním výsledkem (v NMS zpoplatněno)
 •   navštěvující osoba je povinna dodržovat předepsaná protiepidemická opatření:
 • po celou dobu návštěvy musí mít nasazen respirátor s účinností alespoň 94%
  (třída FFP2/KN 95)
 • při vstupu do prostor nemocnice je povinna provést desinfekci rukou, stejně tak při opuštění nemocnice
 • při vstupu do nemocnice je povinna nechat si změřit teplotu bezkontaktním teploměrem (zajistí pracovník NMS v recepci nemocnice)
 • po dobu návštěvy je povinna respektovat pokyny personálu nemocnice
 • před zahájením návštěvy je povinna vyplnit dotazník sloužící pro eventuelní epidemiologické šetření (zajistí pověřený pracovník NMS v recepci nemocnice)
 • po celou dobu pobytu v prostorách NMS musí respektovat dodržování bezpečné vzdálenosti od dalších osob minimálně 2 metry (neplatí pro osoby blízké a žijící ve společné domácnosti)
 • tato opatření platí ve všech prostorách NMS včetně vestibulu a zahrady
 • v závažných případech může proběhnout návštěva i v jiném čase, ale pouze s povolením ředitele nemocnice či ošetřujícího lékaře příslušného oddělení
 • tento dodatek je platný do odvolání ředitelem, to je po dobu trvání pandemie COVID-19