Amb. Geo. Cest. Med.

Ambulance GEOGRAFICKÉ A CESTOVNÍ MEDICÍNY


Popis ambulance Ambulance se zabývá přípravou a očkováním cestovatelů do zahraničí s cílem snížit jejich zdravotní rizika. Současně slouží jako očkovací centrum pro domácí populaci. Ambulance je umístěna v přízemním podlaží NMS. Pracuje zde prim. MUDr. Antonín Bařinka, spolu se zdravotní sestrou. Ambulance poskytuje:

  1. poradenství o vhodném očkování na cestu
  2. očkování na přání očkované osoby – základní, doporučená, povinná i očkování speciální
  3. poradenství o nutnosti užívání antimalarik, včetně doporučení a předpisu vhodných preparátů
  4. poradenství ohledně pravidelně užívaných léků při cestě
  5. poradenství při přípravě cestovní lékárny a dalších ochranných pomůcek na cestu
  6. vystavení Mezinárodního očkovacího průkazu

Ambulance je připravená postarat se o cestovatele i po jejich návratu z cesty, pokud mají zdravotní potíže (viz objednávání klientů).


Objednávání klientů Ke konzultaci a očkování není potřeba žádné doporučení praktického lékaře nebo specialisty.
Objednávejte se denně od 13.00 do 14.30 na telefonním čísle: 573 353 165. Při návštěvě ambulance cestovní medicíny je nutno mít s sebou poměrně podrobný plán cesty, včetně regionů či států, kterými se bude projíždět, a časové údaje o plánované délce pobytu. Cestovatelé po návratu z ciziny, pokud mají zdravotní potíže, musí být do ordinace infekční ambulance odesláni:

  • praktickými lékaři pro děti
  • praktickými lékaři pro dospělé
  • lékaři specialisty jiných medicínských oborů

K tomuto vyšetření je nutné doporučení – žádanka typu „K“, výpis z karty obvodního lékaře (popř. celá karta) a kartička pojištěnce. Do ambulance se objednávejte denně mezi 13.00 a 14.30 na telefonním čísle: 573 353 165. Akutní vyšetření (mimo objednání), pro neodkladný stav, domlouvá odesílající lékař s prim. MUDr. Antonínem Bařinkou osobně (na stejném telefonním čísle).


Návštěvní hodiny Na základě objednání (viz objednávání klientů)

Pondělí 13:15 až 14:15
Úterý 13:15 až 14:15
Středa
Čtvrtek 13:15 až 14:15
Pátek 13:15 až 14:15


Smluvní zdravotní pojišťovny Úkony v ambulanci cestovní medicíny a v očkovacím centru jsou placené přímo klientem – viz ceník vakcín a úkonů hrazených klientem.


Ceník vakcín a úkonů hrazených klientem Cena jedné dávky vakcíny včetně aplikace (konzulzace zdarma):

Název vakcíny Účinnost vakcíny proti Cena v Kč vč. aplikace
Typhim Vi Břišní tyfus 930,00
Stamaril Žlutá zimnice 1150,00
Twinrix adult Žloutenka A+B  1730,00
Avaxim 160U Žloutenka A   1195,00
Engerix-B Žloutenka B 920,00
FSME 0,5 Klíšťová encefalitida (pro dospělé) 850,00
Verorab Vzteklina 910,00
k objednání:    
Encepur 0,25 Klíšťová encefalitida (pro děti) 765,00
Varilrix Neštovice 1 490,00
Dukoral Cholera  cena za 2 dávky 1 950,00
Nimenrix Meningokoková nákaza 1200,00
     
     
a další…    

Uvedené ceny se mohou změnit dle aktuální nabídky dodavatele. WHO – VACCINATION CENTRE – NMS Malý Val Kroměříž

Pořadí Název výkonu Cena v Kč
1 Konzultace a předpis antimalarik 125,00
2 Předpis jiných léků než antimalarik 50,00
3 Konzultace a poučení před konkrétní cestou včetně návrhu doporučených očkování a předpisu antimalarik (konzultace zdarma pro klienty s následnou aplikací vakcíny) 250,00
4 Komplexní vyšetření včetně prostudování dokumentace a poučení lékařem 478,00
5 Aplikace očkovací látky (ceny uvedené v přehledové tabulce vakcín již zahrnují tuto částku) 100,00
6 Vystavení Mezinárodního očkovacího průkazu 100,00
7 Vystavení (a zápis) jiného očkovacího průkazu 50,00
8 Výpis jiných cestovních dokladů než Mezinárodního očkovacího průkazu 150,00
9 Sedimentace FW 15,00
10 Odběr krve ze žíly 40,00
11 Odběr jiného biologického materiálu 70,00
12 Laboratorní rozbor krve a biologického materiálu dle ceníku příslušné laboratoře