Dodatek k Provoznímu řádu NMS Kroměříž

Regulace návštěv pacientů od 25.5.2020

 • z důvodů pandemie COVID-19 jsou návštěvy pacientů v nemocnicích regulovány podle
  nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2020
 • návštěvní doba v NMS Kroměříž je stanovena každý den od 13:00 do 16:00 hodin
 • 1 nemocného mohou navštívit v jeden den pouze 2 zdravé dospělé osoby
 • návštěvy dětí či mladistvých jsou povoleny pouze s povolením primáře či ošetřujícího lékaře
 • 1 návštěva nesmí přesahovat dobu 60 minut
 • navštěvující osoba je povinna dodržovat předepsaná protiepidemická opatření:
  • po celou dobu návštěvy musí mít nasazenu roušku na obličeji
  • při vstupu do prostor nemocnice je povinna provést desinfekci rukou, stejně tak při
   opuštění nemocnice
  • při vstupu do nemocnice je povinna nechat si změřit teplotu bezkontaktním
   teploměrem (zajistí pracovník NMS v recepci nemocnice)
  • po dobu návštěvy je povinna respektovat pokyny personálu nemocnice
  • před zahájením návštěvy je povinna vyplnit dotazník sloužící pro eventuelní
   epidemiologické šetření (zajistí pověřený pracovník NMS v recepci nemocnice)
  • po celou dobu pobytu v prostorách NMS musí respektovat dodržování bezpečné
   vzdálenosti od dalších osob minimálně 2 metry ( neplatí pro osoby blízké a žijící ve
   společné domácnosti)
  • tato opatření platí ve všech prostorách NMS včetně vestibulu a zahrady
 •  osobám, kterým bude opakovaně naměřena teplota >37,0 st C či vykazujícím příznaky
  respiračního onemocnění nebude návštěva povolena
 • v závažných případech může proběhnout návštěva i v jiném čase, ale pouze s povolením
  ředitele nemocnice či ošetřujícího lékaře příslušného oddělení
 • tento dodatek je platný do odvolání ředitelem, to je po dobu trvání pandemie COVID-19

V Kroměříži dne 21.5.2020

MUDr. Antonín Bařinka
ředitel NMS Kroměříž

!!! UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PACIENTY NMS !!!

Ve všech prostorách nemocnice včetně pokojů pacientů, společných prostor i zahrady je nutno
dodržovat předepsaná epidemiologická opatření:

 • povinnost nosit roušku na obličeji
 • zachovávat minimální vzdálenost 2 m od dalších osob (neplatí pro osoby blízké a žijící ve
  společné domácnosti)
 • při vstupu do nemocnice podstoupit změření tělesné teploty a provést dezinfekci rukou jak při vstupu do nemocnice tak při opuštění nemocnice

!!! UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PACIENTY NMS !!!

Poděkování.

Vážený pane řediteli. Před Velikonocemi jste nám telefonovali a zanedlouho jsme obdrželi „sýrovou pomlázku“ pro zaměstnance i pacienty naší nemocnice.

Vedení nemocnice si také touto formou dovoluje poděkovat a popřát, v tomto čase, hlavně zdraví a pokoj Vám i všem zaměstnancům Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži.

Poděkování

Vedení Nemocnice Milosrdných sester děkuje za ušití látkových ústenek:

Milosrdných sestrám svatého Vincence a paní Verunce 100 ks

Milosrdným sestrám svatého kříže zvláště s. Daniele 100 ks

Rodině Staňkové E+Š+E 35 ks

Svatebnímu salonu a agentuře Juliana 30 ks

MUDr. A. Skladané 30 ks

Marii Vlkové  30 ks

Holešovské farnosti  30 ks

Příbuzným paní Balajkové  30 ks

 

Za ušítí děkujeme Jarmile Čermákové a rodině Malenovské.

Mgr. E. Floriánové a spol.

Obci Kyselovice

Vietnamské komunitě za 200 ks roušek.

 

Dále vedení nemocnice děkuje jménem všech svých zaměstnanců a pacientů paní Mgr. Daniele Hebnarové místostarostce a  společnosti Kružík s.r.o. za dar 500ks jednorázových ústenek.

 

Rychlá akce

Kdo rychle dává, dvakrát dává.

 

V úterý 24. 3. 2020 zavolal do Nemocnice Milosrdných sester Mgr. Jaroslav Němec. „Dobrý den, Němec, je možno hovořit s panem  ředitelem nebo můžeme vyřídit spolu.“ „Co vím, na pana ředitele, infektologa, se sype jeden telefonát za druhým. Co by to bylo, pane starosto?“ „Chci se zeptat, jestli by jste měli zájem o textilní roušky, v nějakém množství je můžeme vaší nemocnici poskytnout. Také bychom, v souvislosti se situací, mohli pomoci i finančně, tak 30 000 Kč ve zrychleném režimu.“ „ Pane starosto, Vy snad máte intuici. Právě připojujeme pračku se sušičkou na tento typ roušek, ta nabídka od Vás, to úplně do sebe zapadlo.“ „Dobře, zítra bych je dovezl, tak se mějte pěkně.“ „Děkuji, moc děkuji, to bylo velmi sympatické, na slyšenou“.

Ve středu byly přivezeny roušky a v pátek podepsána smlouva o účelové dotaci mezi městem a Nemocnicí Milosrdných sester.

 

Se starostou hovořil a následně zapsal Vít Pělucha, správce NMS.

Garance kvality

Česká společnost pro léčbu rány udělila Nemocnici Milosrdných sester
v Kroměříži certifikát „Garanci kvality komplexní péče o klienty
s chronickými a komplikovanými ránami“.
Platnost certifikátu je od 1. 11. 2018 do 1. 11. 2020.

Světový den Downova syndromu

Na den 21. 3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Toto datum není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21. Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 21. chromozomu.

Symbolem pro podporu tohoto dne jsou barevné ponožky. Ty totiž svým tvarem připomínají tvar chromozomů.

I my jsme tento den aktivně podpořily…

Poskytnutí dotace.

Město Kroměříž poskytlo v roce 2018 Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži dotaci ve výši 
49 997 Kč. Za tuto částku byly nakoupeny 4 ks antidekubitních matrací Alpha Active 3.

Uvedené zdravotnické pomůcky slouží k prevenci  proleženin imobilních pacientů umístěných v našem zdravotnickém zařízení.

Kontrola KHS Zlín

Na základě pokynu hlavního hygienika ČR byla v našem zdravotnickém zařízení provedena kontrola v provozovnách stravovacích služeb s cílem monitorování úrovně poskytovaných pokrmů se zaměřením na pestrost nabídky, způsob sestavovaní jídelníčku, rozsah používaných surovin a jejich původ, výživovou hodnotu a jejich vhodnost pro danou skupinu populace včetně odběrů vzorků celodenní stravy po dobu 7 dnů. Celková zpráva má 10 stran.

Závěr zprávy: Úroveň poskytovaných stravovacích služeb pacientům ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži je na velmi vysoké úrovni, jak z hlediska pestrosti stravy, tak i v celkovém plnění energetické hodnoty (10361kJ) – příjem hlavních živin je až nadstandardní.